Gudstjänster

En av de centrala delarna i vår församling är att fira gudstjänst tillsammans. Det gör vi vanligtivs på söndag förmiddag.

I gudstjänsten får vi tillsammans läsa bibeln, sjunga sånger om och till Jesus, höra varandras berättelser om vår tro, fira nattvard, be, lyssna på undervisning och uppmuntra varandra.

Den först delen av gudstjänsten är vi tillsammans i alla åldrar. Därefter går barnen till sin egen gudstjänst som kallas Söndagsöppet.

Efter gudstjänsten fikar vi tillsammans. .

Aktuell gudstjänst med talare  hittar du i vår kalender.

Under hösten 2017 kommer flera av gudstjänsterna att utgå från temat ”På rätt plats”

Varmt välkommen!